Izscha

Izegemse Schaakkring

0. Het Elo-puntensysteem

Het Elo-systeem is ontworpen door de Hongaars-Amerikaanse statisticus Arpad Elo.  Het systeem meet op redelijke wijze het niveau van een schaakspeler en is sinds de jaren 1970 in de hele schaakwereld aanvaard.  Het is handig bij selecties voor tornooien, opstelling ploegen, enz.

De berekening van de elo-punten : er zijn 2 mogelijkheden.  Ofwel heb je al een elo-rating, ofwel heb je nog geen elo-rating.

 

1. Je hebt al een elo-rating (na 20 gespeelde partijen)

1.a Je speelt tegen iemand met ook al een elo-rating (na 20 gespeelde partijen) :

Elke partij wordt verrekend als volgt :

(Jouw partijresultaat(*) MIN jouw verwachte partijresultaat (**)) MAAL jouw coëfficiënt (***). 

Het resultaat van deze bewerking wordt toegevoegd aan (afgetrokken van) jouw bestaande rating.

(*) 1,00 of 0,50 of 0,00

(**) Op basis van het verschil in elo tussen jou en jouw tegenstander is er een verwacht resultaat.  Zie tabel hieronder.  Een voorbeeld : je speelt tegen iemand met 100 elo-punten meer.  Je verwachte partijresultaat is dan 0,36.

 

Hoe wordt elo-rating berekend?

(***) (Belgische) Coëfficiënt is afhankelijk van aantal reeds gespeelde partijen en hoogte van rating

 

Een voorbeeld :

Je hebt een rating van 1850 elo.  Je verliest tegen een speler van 1950 elo.  Je hebt nog geen 100 partijen gespeeld. 

(Resultaat min verwacht resultaat) maal coëfficiënt

oftewel

( 0 min 0,36 ) maal 32 =  - 11,52

Je verliest dus 11,52 elo-punten, afgerond 12 elo-punten.  Je volgende rating zal 1838 zijn.

1.b  Je speelt tegen iemand zonder elo-rating of tegen iemand met een voorlopige elo-rating (tussen 10 en 20 gespeelde partijen). 

Je partij wordt niet verrekend en heeft geen effect op je rating.

 

2. Je hebt nog geen elo-rating

Vanaf 10 gespeelde partijen tot 20 gespeelde partijen, krijg je een ‘voorlopige’ elo-rating.  Die bereken je als volgt :

Je neemt de gemiddelde elo-rating van alle tegenstanders die je gehad hebt (met een rating na 20 partijen).

Je berekent jouw procentuele score tegen al die tegenstanders samen.

Je procentuele score komt overeen met “kansen” (zie tabel hierboven).  Die kansen geven een verschil in elo aan.  Dit verschil voeg je bij (trek je af van) de gemiddelde rating van je tegenstanders.

Een voorbeeld : Je hebt gespeeld tegen 20 spelers en die tegenstanders hadden een gemiddelde van 1230 elo.  Je behaalde 13/20.
Dit is een score van 65 procent, dat betekent een verschil van + 107 punten (zie kansen-tabel). Je rating zal dus 1230 + 107 = 1337 zijn.

 

3. Welke partijen worden verrekend?

Partijen komen enkel in aanmerking voor elo-verrekening indien volgens een officieel tempo wordt gespeeld.  Bv. het Izscha-clubkampioenschap A : 2u KO, interclub-tempo : 2u/40z + 1uKO, Fischer-tempo (interclub volgend seizoen) e.a. zijn geldig voor elo-verwerking.

Naast de Belgische elo-ratings zijn er ook FIDE-(internationale) elo-ratings.  Die worden toegekend enkel op basis van partijen in internationale tornooien.  Daaronder valt ook bv. de Belgische nationale Interclub.  Vandaar dat verschillende Izegemse spelers die vaak interclub spelen, naast een Belgische, ook een Fide-elo-rating hebben.

Verwerking van partijen voor elo gebeurt in de KBelgischeSchaakBond om de 3 maanden, in de FIDE maandelijks.  Steeds te raadplegen op de site van de KBSB.

   

 Johan De Brouwere, maart 2015