Izscha

Izegemse Schaakkring
Clubkampioenschap 2022

Informatie & reglement

TEMPO: Fischer-tempo : 1u30’ voor de partij + 30” extra per zet vanaf zet 1.

START: 20.00u stipt.

In afwezigheid van de witspeler zet de zwartspeler de klok in werking.

In afwezigheid van de zwartspeler doet wit zijn eerste zet en zet de klok van de zwartspeler in werking.

In overleg tussen de betrokken spelers kan uitzonderlijk een ander tijdstip worden afgesproken (tot zelfs een andere plaats van spelen). Dit graag vooraf melden aan de tornooileider.

FORFAIT: na 1u

2e forfait betekent uitsluiting uit het tornooi.

SCORE: Winst = 1; Remise = 0,5; Verlies = 0

ELO-VERWERKING: De partijen worden doorgegeven voor Belgische elo-verwerking.

PARTIJEN UITSTELLEN: Partijen uitstellen is mogelijk door – liefst zo vroeg mogelijk – tegenstander én tornooileider te verwittigen. Vanaf de woensdag voor de partij wordt uitstel enkel nog telefonisch aan de tegenstander meegedeeld, via mail aan de tornooileider.

De uitsteller maakt een afspraak voor een nieuwe datum (zie: inhaalronden) en meldt deze aan de tornooileider.

REGELS SCHAAKSPEL :

De regels van het schaakspel zijn “verondersteld gekend”, zie :

https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/schaakregels/

FIDE-Regels%20voor%20het%20Schaakspel%201-1-2018%20met%20de%20wijzigingen

%20tov%20de%201-7-2017%20vertaling.pdf

Enkele belangrijke en wellicht bekende regels nog een keer op een rijtje:

- noteren van de partij is de hele partij verplicht

- aanraken is zetten

- losgelaten is gezet

- rokeren doe je (zoals alle zetten met één hand en) door eerst de koning te verplaatsen (eerst de toren verplaatsen betekent een torenzet)

- een zet uitvoeren en de klok indrukken moeten met dezelfde hand

- een onregelmatige zet moet terug gezet worden en vervangen door een reglementaire (moet uiteraard - indien mogelijk - met hetzelfde stuk)

- GSM e.a. moeten de hele partij af staan. Gebruik of geluid van GSM betekent tijdsverlies bij 1emaal, onmiddellijk verlies van de partij bij 2e maal. (In dit clubkampioenschap kunnen we afspreken dat er buiten de speelzaal met de GSM kan gebeld worden, maar uiteraard niet naar schaakhulpbronnen. Mits ook vooraf tegenstander en tornooileider hiervan te

verwittigen)

ARBITRAGE

Onenigheid over de uitslag van een partij wordt beslecht door een driekoppige arbiterraad,

Tarcis, Lieselot, Stefaan. Deze raad fundeert, na raadpleging van betrokken spelers, evt.

getuigen, externe arbiters, ... haar beslissing verwijzend naar de schaakreglementen.

RANGSCHIKKING-EINDSTAND

De kampioen is vanzelfsprekend die met de hoogste score. In geval van gelijkheid komt er (enkel voor de kampioen) een testmatch :

Bij gelijkheid komt er een testmatch in de vorm van een twee- of meerkamp tussen de betrokken deelnemers. Deze testmatch (datum te bepalen in overleg) bestaat uit 2 rapidpartijen (30 minuten pppp) in geval van tweekamp. In geval van een meerkamp:

rapidpartijen (30 minuten pppp) in een rapidtornooivorm te bepalen door de tornooileider en in overleg.

Bij daarna nog gelijkheid volgen snelschaakpartijen (3’ + 2” incr.) volgens hetzelfde systeem als de rapidpartijen.

a. Is er dan nog gelijkheid van 2 deelnemers, dan volgt 1 snelschaakpartij waarbij wit moet winnen met 6 minuten tegen zwart met 5 minuten. Lottrekking voor de kleur.

b. Is er dan nog gelijkheid van meer dan 2 deelnemers, dan wordt een (zeer kort) bekertornooi

gespeeld met dit 6-5 tempo (met telkens loting van tegenstander en kleur).

Reeksen en deelnemers

Onze kersverse erevoorzitter Tarcis lootte met zijn onschuldige hand deze paringsnummers voor het clubkampioenschap :

A : 1 Dries 2 JohanD 3 Jan 4 Ulysse 5 Artur 6 Daan

B : 1 Nel 2 MatteoD 3 Vincent 4 JohanL 5 Lucas 6 Kenneth 7 Hassan 8 Jonas

 

Eindstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslagen

1ste Ronde (18/02/2022)

De storm van vrijdag zorgde ervoor dat alle partijen in de B-reeks werden uitgesteld.  In de A-reeks daarentegen overheerste de knaldrang, of beter de schaakdrang.

 

Dries – Daan 1-0

Johan – Artur 1-0

Jan – Ulysse 0,5-0,5

 

De jongelingen lieten meteen verstaan dat dit kampioenschap voor hen meer dan alleen maar ‘leerzaam’ wordt.  Daan ging met Dries na een evenwichtige partij de strijd aan in een dame-eindspel met evenveel pionnen.  Voor beiden leken er kansen, maar uiteindelijk kon Dries het volle punt binnenhalen, het was net middernacht geworden.  Ulysse hield knap winterkoning Jan op remise.  Met zwart was hij nauwelijks in de problemen gekomen en bij het pionneneindspel dat na de esbattementen overbleef was er voor geen van de twee nog doorkomen aan.  Tegen Artur kon ik winnend voordeel halen met Pxe6 (net als in de winterkoning) en een dubbele aanval op de 7e rij.

 

2de Ronde (25/02/2022)

A-reek 2e ronde : 25 februari

Daan - Ulysse  uitg. D

Artur - Jan         uitg. A

Dries - Johan    0,5-0,5

 

Slechts één partij in de A-reeks, een ingewikkelde partij met beiderzijds de lange rokade, en waarbij het evenwicht niet duidelijk werd verbroken.  Een aanval van Dries kon ik counteren met een (voorlopig) stukoffer, wat geforceerd leidde tot een eindspel met ongelijke lopers.  Ik speelde nog even door, op het randje van het fatsoenlijke, maar Dries gaf geen krimp.

 

B-reeks 2e ronde : 25 februari

Kenneth - Johan   1-0

Hassan - Vincent  1-0

Nel - Matteo          0-1

Jonas – Lucas        4 maart

 

Nel kwam met overwicht en een sterk centrum uit de opening.  Er volgde een kansrijke inval in Matteo’s koningsstelling.  Helaas voor haar ging daarna het licht uit met stuk- en dameverlies.  Matteo aanvaardde in dank.  Hassan viel direct binnen in Vincents rokade en stuurde diens koning op wandel.  Omdat Hassan nog niet helemaal ontwikkeld was, kreeg Vincent toch nog even tegenkansen met schaakjes van dame en paard, maar uiteindelijk werd het materieel overwicht van Hassan beslissend.

Kenneth-Johan oftewel zoon-vader, dat gaf natuurlijk gensters.  Johan sloeg Kenneths rokade al meteen in frietjes, maar daarna pende Kenneth een paard en voerde de druk op Johans stelling op.  Blijkbaar bouwde hij daarna gestaag verder, want toen ik later keek zag ik een gewonnen eindspel voor Kenneth.

 

3/4de Ronde (18/03/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde van 25/03/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde van 01/04/2022

A-reeks : inhaalronde

Daan – Ulysse 1-0

Ulysse veroverde een pion toen Daan wat te omzichtig zijn koningsflank ontwikkelde.  Maar toen Ulysse daarna te voortvarend te werk ging won Daan een kwaliteit.  Een aardige combinatie op de b-lijn zorgde vervolgens voor nog groter overwicht.

 

B-reeks : inhaalronde (de volledige 3e ronde)

 

 

 

 

 

 

Nel won haar eerste partij waarbij ik even moest denken aan het gezegde “Sla nooit met de dame op b7, ook niet als het goed is”.  Vincent deed het en sloeg ook nog op a6.  Maar ondanks Vincents 2 pionnen voorsprong, was Nel in het voordeel met macht op de open c-lijn en Vincents kwetsbare dame.  Kort na elkaar maakten beide spelers later een foutje, wat ons naar een ander bekend schaakgezegde leidt : “Wie de voorlaatste fout maakt, wint”. Vincents fout kostte een toren en Nel kon netjes afronden met haar actieve stukken.

Lucas ontwikkelde stevige druk op een gepend paard op f6, maar uiteindelijk leverde dat geen grondig voordeel op.  Na afruil van de lichte stukken bleef Lucas wel een pionnetje voor, maar Kenneth ging dan direct tot de aanval over terwijl Lucas ging verdedigen.  De nuttige les bij deze partij en hét advies bij toreneindspelen : torens actief zetten, beter dan pionnetjes verdedigen.

 

Ronde van 08/04/2022

 

 

 

 

 

In het middenspel verloor ik de rol en raakte 2 pionnen achter.  Jan liet ondertussen zeker tweemaal een goede winstweg liggen. Toen kwam de tijdnood eraan met allebei op het half minuutje.  Hier kon ik met een aftrekaanvalletje onverhoopt het volle punt nog binnenhalen.  “Op een diefje” heet zoiets.

 

 

 

 

 

 

Nel drukte met actieve toren en dame op Lucas’ koningsstelling, maar had onderweg wel een stuk verloren.  Kwestie voor Lucas was om de dreigingen goed te zien en te pareren en dan met het materieel voordeel uiteindelijk te winnen.

 

Ronde van 15/04/2022

 

 

 

 

 

 

Matteo kwam 2 pionnen voor tegen Lucas.  Toen het ingewikkelder werd maakten beide jongeheren achter elkaar een fout (ai, te snel gespeeld).  De voorlaatste fout was van Lucas, die dus won.  Vincent maakte zich onnodig zorgen over een koningsaanval van Johan, maar bestreed die evenwel niet helemaal adequaat.  Jonas ontwikkelde nogal hoekig, terwijl Hassan met zijn koning zijn centrum diende te ondersteunen.  Jonas gooide logisch het centrum open, maar het voordeel (damewinst) kwam er na een mistasten van Hassan.  Jonas als enige nog met het maximum : op koers naar de titel?

 

Ronde van 06/05/2022

A-reeks :

Daan-Artur (R4) 0-1

In gelijke stelling speelde Daan het verleidelijke tussenschaakje exf7+ , maar dat was voor een keer niet goed, integendeel betekende het stukverlies.

 

B-reeks :

Vincent-Jonas (R5) : 0-1

Nel-Kenneth (R6) : 1-0

Vincent kwam in de opening een zuiver pionnetje voor, maar overzag daarna een loperzet die hem de dame kostte.  De langste partij van de avond was die tussen Nel en Kenneth.  Aanvankelijk speelden beiden heel behoedzaam, maar toen de strijd oplaaide werd het een best ingewikkelde partij.  Kenneth veroverde enkele pionnen, maar Nel bleef met haar dame actief en gevat spelen.  Een dubbele aanval leverde haar een toren op waarna Kenneth ruiterlijk de handschoen gooide.

 

Ronde van 13/05/2022

 

 

 

 

 

 

Op mijn wat onhandig pionoffer in de opening ging Ulysse terecht niet in.  En even later keek ik tegen een flinke ontwikkelingsachterstand aan.  In waarschijnlijk gewonnen stelling bood Ulysse remise aan, wat ik dankbaar aanvaardde. (Johan)

 

 

 

 

 

 

 

Inhaalpartij Matteo-Jonas uit ronde 3 : 0-1

 

Weinig gezien van de partijen uit de B-reeks : stukwinst voor Jonas en Hassan en damewinst voor Lucas leidden tot de zeges.

 

Ronde van 03/06/2022

Reeks B :

Johan-Matteo 1-0

Kenneth-Hassan 0-1

 

Een dapper paard van Matteo zorgde voor onrust in Johans stelling, maar een minder actieve en/of te snel gespeelde zet maakte dat Johan de dreigingen helemaal kon pareren.

Hassans vroege dame-uitval werd kundig gecounterd door Kenneth die ruime ontwikkelingsvoorsprong verwierf en dan alleen voor open doel kwam … maar naast trapte.  Kenneths dame geraakte wat ingesloten en Hassan kon terugkrabbelen.  In het eindspel 2L tegen T liet Kenneth een loper ontglippen en dat bezorgde Hassan alsnog een gevleide winst.

 

Ronde van 10/06/2022 - Jonas is B-kampioen

A-reeks :

Artur-Dries uitgesteld

Dries-Ulysse 0,5-0,5 (niet gespeeld, telt dus niet voor elo)

 

B-reeks :

Johan-Jonas 0,5-0,5

Kenneth-Matteo 1-0

Remise was voldoende voor Jonas om de B-titel binnen te rijven.  Na 20 zetten stond er ook een remise-achtige stelling op het bord met ongelijke lopers, en werd de vrede gesloten.  Proficiat aan Jonas die zo een plaatsje verovert in de A-reeks volgend seizoen.

De andere partij van de avond wisselde nogal.  Matteo leek naderhand gewonnen spel te hebben met een loper tegen 2 pionnen.  Maar een van zijn lopers werd iets te gulzig en liep zich te pletter.  Zo kon Kenneth toch nog winnen.

 

Ronde van 17/06/2022

B-reeks : Johan-Hassan 0-1

Hassan wint in een eindspel met 3 pionnen en een toren tegen 2 pionnen en een toren na 59 zetten, Hassan is de verdiende 2 in de eindstand (JohanL)

 

Johan De Brouwere is clubkampioen 2022

Het clubkampioenschap is nu helemaal afgerond.  Na B-kampioen Jonas is nu ook de A-kampioen bekend : JohanD, joepie.

Artur (clubkampioen 2019, dus vorige clubkampioen) kon nog een gelijke stand en dus een testmatch bereiken, maar gaf na 2x uitstel in de eindfase ruiterlijk forfait, waardoor Johan de titel min of meer als een cadeautje kreeg.

 

Ga naar

 

 

 

Speelkalender

en paringen